Datum
Bart van de Woestijne
Theater / Performance / Cement Productie
2019

Bart van de Woestijne

Kind komt kamer binnen

Kind komt kamer binnen is een oefening in vragen stellen, in niet-weten; een gezamenlijke poging ons te verzoenen met de onbegrijpelijkheid van ons eindige leven. Samen met de toeschouwer kijkt Bart naar een spelend kind, dat in staat is zijn niet-weten tot een spel te maken.

Andreas Hannes
Dans / Language no Problem
2019

Andreas Hannes

The City - A skipping piece

Twee performers betreden het podium en beginnen te huppelen. Paden ontstaan en geometrische vormen worden zichtbaar, terwijl de dansers zich verplaatsen binnen het denkbeeldige raster van een stad. Met The City - A skipping piece doet Andreas Hannes onderzoek naar het begrip afstand, gefocust op de spanning tussen lichamen, principes en perspectieven.

Hannah De Meyer
Theater / Performance / Première
2019

Hannah De Meyer

new skin

Een jonge generatie van antiracistische schrijvers, klimaatactivisten, economen staat op. Jonge mensen die geboren worden in een kapotte wereld, rondkijken en verontwaardigd vragen: ’Really? Is this what you’ve left us?’ new skin is een monoloog van de virtuoze Hannah De Meyer over die verontwaardiging en over de vastberadenheid, de energie en de liefde die ermee samengaan.

Marijn Graven
Theater / Cement Productie
2019

Marijn Graven

LO LIE TAA

De klassieker Lolita van Vladimir Nabokov werd voor het eerst gepubliceerd in 1955. Het boek, dat de obsessie van een man voor een twaalfjarig meisje beschrijft, was destijds zeer controversieel. De roman is volledig geschreven vanuit het perspectief van de volwassene. Wat gebeurt er als we dit perspectief omdraaien? Als we kijken vanuit het kind, dat zich mateloos aangetrokken voelt tot de verboden wereld van volwassenen?

Lobke Leirens & Maxim Storms
Theater / Language no Problem
2019

Lobke Leirens & Maxim Storms

HAPPY HOUR

Via symfonische kreten en disproportionele volksdansen creëren Leirens&Storms als scheefgezakte marionetten het ritueel van de ondergang. Het duo kneedt zich opnieuw tot twee uit de kom geslagen figuren. Deze schepsels dicteren hun slotzin. Aangewezen op elkaar, spelen ze het laatste spel en verwachten het einde. Waardig in hun verval kapen ze hun doodslag. Absurd, komisch en duister.

Siona Houthuys & Berten Vanderbruggen
Theater
2019

Siona Houthuys & Berten Vanderbruggen

No Coincidence, No Story

Soms worden we in het midden van een overzichtelijk stuk leven overvallen door een onwaarschijnlijk toeval. Op dat moment lijken realiteit en het bovennatuurlijke elkaar te raken en is het bijna een kwestie van geloven. Berten Vanderbruggen en Siona Houthuys dagen het toeval uit, manipuleren het, dwingen het af en beredeneren het in deze ontwapenende voorstelling.
Michiel Deprez
Performance
2019

Michiel Deprez

10000 dingen

In 10000 dingen onderzoekt Michiel Deprez mentale processen. Centraal staan vragen als 'Wie is de denker achter je gedachten?' en 'Waar komen die ervaringen in je hoofd vandaan?'. 10000 dingen is een ode aan de mens die begrijpt dat het leven zinloos en waardevol is, die vooruitkomt zonder grond onder de voeten.

Zarah Bracht
Theater
2019

Zarah Bracht

Wholesale Destruction

Een groep jonge mensen in een Westerse samenleving geniet van alle privileges die de vrijheid en welvaart hun oplevert, in het volle bewustzijn dat hun wereld gebouwd is op leugens en hebzucht. Andere mensen en de planeet worden door hun gedrag vernietigd, maar deze kennis stoppen zij zo ver mogelijk weg: smile and wave. Dan staat de Apocalyps daadwerkelijk voor de deur.

House of Nouws
Theater
2019

House of Nouws

FOMO

In FOMO probeert iedereen op de been te blijven te midden van de allesverslindende veelheid, steeds in strijd met de dreigende leegte. FOMO is een spelonderzoek van House of Nouws naar ‘fear of missed opportunities’. Mis het niet, kom kijken!

playField.
Theater / Première / Cement Productie
2019

playField.

#3 RELAY

In #3 RELAY, het laatste deel van de Big Data Trilogie, werpt playField. een blik op zowel de geschiedenis als de toekomst van het digitale tijdperk. Sinds de eerste primitieve computer heeft digitale technologie zich razendsnel ontwikkeld. Maar waar gaan we naartoe? Hoe gaan we als mens om met het razendsnelle tempo van de voortdurende vernieuwing? Worden we slaaf van een intelligente machine, vallen we ermee samen of verdwijnen we en creëren we een wereld zonder ons?

Teun Smits & VEENFABRIEK
Theater
2019

Teun Smits & VEENFABRIEK

Podcast

In Podcast, een tragikomische voorstelling van schrijver Teun Smits, houden twee jonge mensen vanaf hun eerste tot hun laatste ontmoeting een podcast bij. We volgen de twee door de jaren heen en zijn getuigen van hun ontwikkeling als stel en van hun podcast die, net als hun relatie, steeds serieuzer wordt.
Compagnie Monica/ Sarah Bostoen
Dans / Language no Problem
2019

Compagnie Monica/ Sarah Bostoen

Poetic Machine

Choreografe Sarah Bostoen verbeeldt met Poetic Machine de macht en onmacht van het brein. We zien het openbreken van een ziel in verschillende onmenselijkte creaturen. Het publiek wordt meegenomen in een donkere trip door een surreële bewegingswereld. De indringende soundscape, ademhaling en innerlijke gedachtewereld komen samen in krachtige, psychologisch geladen dans.Let op: Gebruik stroboscoop 
Floor van Leeuwen
Performance / Dans / Language no Problem
2019

Floor van Leeuwen

MUUR

Een groep mensen rent onophoudelijk tegen een muur op. Elk met een eigen tempo, maar uiteindelijk toch vooral samen – als één deinend lichaam. MUUR is niet zozeer een tragische metafoor voor de kleinheid van de mens als wel een gezamenlijke poging om hoopvol te zijn in het licht van wat ons moedeloos dreigt te maken.

Joey Schrauwen
Performance / Cement Productie / Language no Problem
2019

Joey Schrauwen

Taciturn

Met Taciturn, wat zwijgzaam betekent in het Engels, zoekt Joey Schrauwen via het kraken en schuren van hout en staal naar verstilling. Kunnen we onze diepste binnenwereld hoorbaar maken, wanneer we onszelf niet overschreeuwen met gedachten over gedachten? Taciturn is een meditatiemachine; een oefening in waarnemen, een training in het getuige zijn van dat wat is.
Milou van Duijnhoven
Performance / Cement Productie / Language no Problem
2019

Milou van Duijnhoven

Monumental Metamorphosis

Voor Monumental Metamorphosis heeft performer Milou van Duijnhoven zich gewijd aan het bestuderen van de Japanse schermkunst. De voorstelling gaat over de durf van de mens om zichzelf te herscheppen. Over compromisloos loslaten en de echoënde hoop op altijd voortbewegende transformatie.

Marta and Kim
Dans / Language no Problem
2019

Marta and Kim

Engel

In Engel zien we twee performers - een circusacrobate en een danser - die werken met lichaamsgewicht, momentum en richting. Een fysiek duet over de innerlijke strijd van ieder mens met de verschillende kanten van onszelf en de dingen in ons leven waar we niet direct betekenis aan kunnen geven.

Timo Tembuyser
Performance / Dans / Cement Productie / Language no Problem
2019

Timo Tembuyser

MEMENTUM

MEMENTUM is een compositie voor zestien stemmen en zestien lijven. Het is zowel koorconcert als ritueel, zowel partituur als improvisatie. Zestien afzonderlijke monologen door elkaar, maar tegelijkertijd een zoektocht naar eenheid en harmonie. MEMENTUM is een ontmoetingsplek waarin publiek en zangers een tijdelijke gemeenschap vormen en de tijd vertragen tot stilstand. Een zestienstemmige ode aan de stilte.
Piet Van Dycke & Annemijn Rijk
Dans / Language no Problem
2019

Piet Van Dycke & Annemijn Rijk

Lullaby

Lullaby is een gedanst, hedendaags wiegelied dat wakker schudt. Een absurd en acrobatisch duet dat zich richt op de millenialproblematiek: het idee dat ons leven altijd leuk moet zijn. Want leven als sardientjes in een blik, dat willen we al lang niet meer.

Jaha Koo
Performance
2019

Jaha Koo

Cuckoo

In Cuckoo deelt de Zuid-Koreaanse theatermaker/componist Jaha Koo het podium met drie gehackte, sprekende rijstkokers. De rijstkokers zijn Koo’s gesprekspartners in pijnlijk grappige dialogen over het eenzame leven waar Koreaanse jongeren mee te kampen hebben. Want hoe groei je op in een prestatiegerichte hypermoderne maatschappij waar sociaal isolement, jeugdwerkloosheid en zelfdoding hoogtij vieren?

Rita Hoofwijk
Performance / Première / Language no Problem
2019

Rita Hoofwijk

With Out Me

Het Engelse woord ‘without’ verklaart dat ‘zonder’ niet op zichzelf bestaat. Iets kan pas zonder zijn wanneer het ‘met’ is geweest of zal worden. Met deze solo verkent Rita Hoofwijk de af- en aanwezigheid van de dingen, de mensen, mij, jou. With Out Me is een uitnodiging om samen te kijken naar de leegte en alles wat daarin te zien is.

Bram van Helden & Thijn Kolk
Cement Productie / Language no Problem
2019

Bram van Helden & Thijn Kolk

Plasticville

Plasticville is een tuin om doorheen te dwalen, om in plaats te nemen en om in te vertragen. Loop rond, ga liggen of zitten en laat je verwonderen door de verschillende plastic organismes in deze bijzondere leefomgeving.
Te zien tijdens verschillende timeslots tussen 16.00 & 21.00u. 

Let op: Op de openingsdag is Plasticville gratis toegankelijk. Haal deze dag je gratis ticket aan de fysieke kassa in Het WerkWarenHuis.

The100Hands
Performance / Language no Problem
2019

The100Hands

STAAN

In STAAN stelt The100Hands het vermogen om te blijven staan op de proef. Hoe ver kan het lichaam geduwd, getrokken en gebogen worden zonder met beide voeten van de vloer te komen? Wat als niet het bepalen van een winnaar, maar het spel vol kracht en overgave door blijven spelen het doel is? The100Hands zullen in en om het festivalhart hun onderzoek vormgeven. Tussen en met publiek en toevallige passanten.

STAAN vindt plaats op wisselende toonmomenten, geen tickets nodig.

Lize Pede
Performance / Language no Problem
2019

Lize Pede

Island of Slow

Island of Slow is een surreële visuele performance, die opduikt in en om het festivalhart. De performer? Een gigantische prop plastic. Lize Pede maakt dit werk, samen met Filipijnse kunstenaar Roberth Fuentes, vanuit een drang om met alledaags materiaal levende objecten te creëren. Met ontroering, humor, verwondering en speelsheid laten ze de beelden vrijuit spreken.

Lize en Roberth werken gedurende drie dagen en tonen op donderdag 28 & vrijdag 29 maart op wisselende momenten hun eindresultaten. Check voor tijden bij de infobalie
.

Let op: Gebruik stroboscoop 
Werfplaats #4
2019

Werfplaats #4

Presentatie

Tijdens Festival Cement 2017 introduceerden we met De Werfplaats een nieuw programmaonderdeel. De Werfplaats is een experimenteerruimte waarin een losse coalitie van makers, die elkaar nog niet kennen, uit verschillende disciplines samenkomen. Regisseurs, acteurs, schrijvers, componisten en muzikanten krijgen een residentie aangeboden. Ieder krijgen ze een dag om samen met de groep in te gaan op een vraag waar ze in hun praktijk mee worstelen. Aan het einde van iedere werkdag gooien zij de deuren van hun atelier open, waardoor het publiek kan rondkijken en het proces dagelijks kan volgen.
De Troffel
Circus
2019

De Troffel

Pitches en uitreiking

Vandaag beloont een vakkundige jury uit alle ingezonden ideeën het beste concept met De Troffel bestaande uit € 7.500 en de uitnodiging om de realisatie van het plan op Festival Cement 2020 te tonen.
De presentatie van de acht genomineerde concepten vindt plaats op maandag 25 maart van 13.00 - 16.00u in de Clubzaal van de Verkadefabriek. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs vinden plaats om 18:00 uur in het Festivalhart in het WerkWarenHuis.

Dag Dramaturgie 2
2019

Dag Dramaturgie 2

Traject 2

Tijdens deze editie van Festival Cement wordt er een middag georganiseerd over dramaturgische praktijken buiten het theater. Welke meerwaarde heeft de dramaturgische blik voor de recherche of een uitvaartdienst?

Blok Cement
2019

Blok Cement

BLOK Cement is een jaarlijks terugkerend atelier onder leiding van Florian Hellwig.

Drie dagen lang werken en discussiëren de deelnemers samen, bezoeken voorstellingen en doen mee aan masterclasses van makers die op het festival staan. Daarnaast kruisen hun wegen met studenten dramaturgie uit Vlaanderen en Nederland en gaan zij in gesprek met de artistieke leiding van het festival. Zo worden er nieuwe banden gesmeed en mogelijke toekomstwegen verkend.
Dag Scenografie
2019

Dag Scenografie

2019

In 2018 organiseerden we de eerste Dag Scenografie in samenwerking met LIPS&KNOBEL. In navolging hiervan organiseert Festival Cement dit jaar weer een Dag Scenografie. Dag Scenografie is een ontmoetingsdag voor scenografen, kostuumontwerpers en aanverwante makers met als thema 'Beeldenstorm'.

Podium van Papier
2019

Podium van Papier

Elke festivaldag iets nieuws

Festival Cement kent dit jaar een extra podium! Ontdek elke dag een nieuwe editie vol treffende beelden, rake verhalen en vlammende betogen. Het Podium van Papier wordt gecoördineerd door Nuno Blijboom.

Estafettegesprek: The City - A skipping piece
2019

Estafettegesprek: The City - A skipping piece

Lisah Baert in gesprek met Andreas Hannes

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op maandag 25 maart gaat oud-maker Lisah Baert na afloop van de voorstelling The City - A skipping piece in gesprek met Andreas Hannes. 

Estafettegesprek: MEMENTUM
2019

Estafettegesprek: MEMENTUM

Lisa Verbelen in gesprek met Timo Tembuyser

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op vrijdag 29 maart gaat oud-maker Lisa Verbelen na afloop van de voorstelling MEMENTUM in gesprek met Timo Tembuyser. 

Estafettegesprek: Taciturn
2019

Estafettegesprek: Taciturn

Jef van Gestel in gesprek met Joey Schrauwen

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op zaterdag 30 maart gaat oud-maker Jef van Gestel na afloop van de voorstelling Taciturn in gesprek met Joey Schrauwen.

Estafettegesprek: new skin
2019

Estafettegesprek: new skin

Koen de Preter in gesprek met Hannah De Meyer

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op zaterdag 23 maart gaat oud-maker Koen de Preter na afloop van de voorstelling new skin in gesprek met Hannah De Meyer.

Estafettegesprek: Engel
2019

Estafettegesprek: Engel

Arno Schuitemaker in gesprek met Kim-Jomi en Marta

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op donderdag 28 maart gaat oud-maker Arno Schuitemaker na afloop van de voorstelling Engel in gesprek met Marta Alstadsæter en Kim-Jomi Fischer.

Estafettegesprek: Podcast
2019

Estafettegesprek: Podcast

Roy Peters in gesprek met Teun Smits

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op dinsdag 26 maart gaat oud-maker Roy Peters na afloop van de voorstelling Podcast in gesprek met Teun Smits. 

Dag Dramaturgie
2019

Dag Dramaturgie

Ontmoetingsprogramma voor Dramaturgen

De Dag Dramaturgie is een jaarlijks terugkerend ontmoetingsprogramma voor dramaturgen dat zich richt op de vernieuwing van de dramaturgische praktijk. De afgelopen jaren werd er gesproken over waarden van dramaturgen, over de dramaturg van de toekomst en over stadsdramaturgie. In 2018 werd er tevens het startschot gegeven voor het Platform Dramaturgie.

Estafettegesprek: LO LIE TAA
2019

Estafettegesprek: LO LIE TAA

Suze Milius in gesprek met Marijn Graven

Komende editie bestaat Festival Cement 20 jaar. Daarom willen we graag enkele makers uit het verleden uitnodigen op het festival. Dit doen we tijdens het Estafettegesprek. Op zondag 24 maart gaat oud-maker Suze Milius na afloop van de voorstelling LO LIE TAA in gesprek met Marijn Graven. 

Michiel Deprez
Performance
2019

Michiel Deprez

Improvisatieoefening 10000 dingen

Op zondag 24 maart kun je spelers uit het project 10000 dingen van Michiel Deprez in en om het festivalhart aan het werk zien. Zij voeren doorlopend improvisatieoefeningen uit die geen plaats gevonden hebben in de voorstelling. Deze "oefeningen" zijn een soort expressieve introspectie, je wordt uitgenodigd om mee te luisteren naar het innerlijk van een ander mens. 

Avondprogramma
2019

Avondprogramma

Muziek in het festivalhart

Op verschillende avonden bieden we, naast allerlei pop-up activiteiten in ons Festivalhart, ook een avondprogrammering.