Timo Tembuyser
Keer terug naar overzicht
Performance / Dans / Cement Productie / Language no Problem

Timo Tembuyser

MEMENTUM

MEMENTUM is een compositie voor zestien stemmen en zestien lijven. Het is zowel koorconcert als ritueel, zowel partituur als improvisatie. Het is een ruimte voor zestien monologen door elkaar, maar tegelijkertijd ook een zoektocht naar eenheid en harmonie. MEMENTUM is in de kern een ontmoetingsplek, een niemandsland, een eiland in tijd en ruimte, waarbij zestien zangers en de publieksleden een tijdelijke gemeenschap vormen en de tijd vertragen tot stilstand. Waarin de geijkte ideeën over harmonie vanuit de klassieke muziek tegenover een holistische, meer spirituele benadering van harmonie worden gezet: het tribale, het samen zingen, de stem en de gemeenschappelijke puls als basis van samenzijn, als voorwaarde voor harmonie. Zie het als een ode aan de stilte middels een ritueel met onuitgesproken regels. Een experiment waarin het koorconcert-als-vaste-vorm wordt ondervraagd. Een oefening. Een poging.

Timo Tembuyser (1991) is van huis uit architect: hij behaalde in 2014 zijn masterdiploma Architectuur & Stadsontwerp van de Gentse Universiteit. In de vijfjarige studieperiode die daaraan voorafging, werkte hij niet zozeer aan daadwerkelijke civiele projecten, eerder aan theoretische ontwerpen — met name het bouwen van een conceptuele brug tussen architectuur, stedenbouw, sociologie en theater. Zo ontwikkelde zich een immer groeiende interesse in grootstedelijke processen en de manieren waarop wij, dolende mensen, wel of niet met elkaar omgaan in de huidige maatschappij.

Het verlangen dat theoretische onderzoek in de praktijk te brengen leidde hem naar Nederland: hij studeert dit jaar af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie van Maastricht en studeerde de afgelopen jaren ook aan het conservatorium van Rotterdam.

Als performer beweegt Timo zich graag van de ene naar de andere vorm in het fluïde muziektheaterlandschap: van koorconcert naar bewegingsvoorstelling, van tekstperformance tot geluidsinstallatie. De kern van zijn makerschap is evenzeer een zoektocht naar verschillende vormen waarin muziek in een theatrale context komt te staan. In elke performance maakt hij een compositie die de hoofdelijke wereld tracht de verbinden met de fysieke: het concept met het woord, het woord met de klank, de klank met het lichaam, het lichaam met de ruimte — noem het muziektheaterarchitectuur. Elke performance wordt zo een nieuwe oefening in ‘waarheid’ en tracht een antwoord te vinden op de vraag hoe mens te zijn en hoe contact te maken met de ander.

Timo won in 2018 samen met Naomi Steijger de NTR Podcastprijs voor hun podcast 88 woningraten

MEMENTUM van Timo Tembuyser is een Cement Productie in Coproductie met VIA ZUID, Talentontwikkeling in de Podiumkunsten, Limburg.