BART VAN DE WOESTIJNE (2019 - heden)

BART VAN DE WOESTIJNE (2019 - heden)

Bart van de Woestijne is schrijver, theatermaker en filmmaker en werkt onder de naam Werkplaats van de Woestijne. Voor Festival Cement 2019 maakte Bart de Cement Productie Kind komt kamer binnen,in 2020 de Cement Coproductie In order of disappearance en in 2021 Oxygen Debt.

Bart poogt in zijn werk samen met het publiek grip te krijgen op levensgrote onderwerpen. Hij geeft vorm aan een denkruimte waarin hij het publiek verleidt gezamenlijk met één gedachte bezig te zijn. Hij snijdt hierbij thema’s aan waar we van nature van wegdenken; de dood en diens ongrijpbaarheid is een belangrijk terugkerend onderwerp. Hij schuwt daarbij de confrontatie en het ongemak niet. Zijn voorstellingen bewegen zich in het gebied tussen beeld en verbeelding, altijd met als hulpmiddel de taal en de poëzie. Naar eigen zeggen heeft Bart binnen zijn werk geen politieke, maar een existentiële agenda. Hij vindt dat we meer over onszelf moeten nadenken. Over wie we zijn en waarom we zijn. Over wat het betekent om een mens te zijn, in relatie tot de wereld, tot dieren, tot anderen en onszelf.

In 2016 maakte hij binnen het Atelier Oerol / Over het IJ Festival de voorstelling Voor we slapen, waarin hij zich samen met het publiek probeerde voor te stellen hoe het is om te verdwijnen. Op Terschelling zat het publiek in een verlicht bos dat langzaam om hen heen uitdoofde, in Amsterdam in een huis waarin het langzaam aardedonker werd. De toeschouwer werd op die manier verleid zich een voorstelling te maken van zijn eigen toekomstige afwezigheid. In het verlengde hiervan maakte Bart in 2017 bij Frascati de voorstelling Voor we mensen werden, een denkoefening waarbij hij zich met het publiek probeerde voor te stellen hoe het is om een dier te zijn. Op Festival Cement 2018 speelde deze voorstelling in de Verkadefabriek. Binnen de context van Over het IJ Festival 2017 zette hij samen met Eva Knibbe de Rechtszaak tegen de dood op, in een bij voorbaat mislukte maar troostrijke poging grip te krijgen op diens willekeur en onrechtvaardigheid. Tijdens het festival was hiervan een doorlopende video-installatie te zien. Het werk ging in reprise op Theater aan Zee in 2018. Bart resideerde op Oerol en Over het IJ Festival 2018, waar hij in aanwezigheid van publiek onderzoek deed voor zijn nieuwe werk Voor we namen kregen.

Meer Werkplaats van de Woestijne

Makersportret Bart van de Woestijne

1246

Het gewicht van een gedachte (vooronderzoek) (2022)

Het gewicht van een gedachte is een gezamenlijke oefening in luisteren, waarin de deelnemer zich in stilte tot de onuitgesproken gedachten van de ander verhoudt. Twee op de tien mensen krijgt te maken met een (klinische) depressie. Het project concretiseert deze cijfers: wat gebeurt er met het onderling contact als we vanuit deze cijfers naar elkaar kijken? Op Cement 2022 doen de makers publiekelijk vooronderzoek voor dit werk.
1165

Oxygen Debt (2021)

Oxygen Debt is een filosofische spinningles van Werkplaats van de Woestijne, waarbij je samen met andere toeschouwers de grenzen van je eigen lichaam verkent. Terwijl je beweegt en de zuurstofschuld in je spieren toeneemt, sta je stil bij wat er op dat moment in je lijf gebeurt. Hoe klopt je hart, waar stroomt het bloed heen, hoe trekken je spieren samen, wat is ademen? Durven we ons lichaam ook te zien als een herinnering aan onze tijdelijkheid?
1181

In je borst is het donker (2021)

​In het kader van het werk Oxygen Debt schreef Bart van de Woestijne voor Expeditie Cement deze papieren denkoefening voor jezelf of voor iemand anders, om ons eraan te herinneren dat we ons lijf maar één keer zijn.
1221

Zweten & rouwen

De spanning die vooraf gaat aan een theaterbezoek wordt versterkt door de heersende theatercodes. Dan heb ik het niet over het binnengaan van de zaal zelf, nee, daarvoor nog; je fiets wegzetten, de foyer inlopen, aanschuiven, je gereserveerde ticket afhalen. Het gaat over zien en gezien worden, natuurlijk, maar de alomtegenwoordige ijdelheid van menig theaterbezoeker (ondergetekende incluis) is weinig interessant. Boeiender is: het wachten. Het staan.
889

In order of disappearance (2020)

Speciaal voor Cement in Isolement maakte Bart van de Woestijne een aangepaste versie van In order of disappearance, waarbij je met je telefoon vanuit je eigen huis alleen de stad in wandelt.
1225

‘Ik vind dat we teveel vinden als we kijken’

Een dubbelinterview met Bart van de Woestijne en toeschouwer Jacqueline Bentlage.
1123

Kind komt kamer binnen (2019)

Kind komt kamer binnen is een oefening in vragen stellen, in niet-weten; een gezamenlijke poging ons te verzoenen met de onbegrijpelijkheid van ons eindige leven. Samen met de toeschouwer kijkt Bart naar een spelend kind, dat in staat is zijn niet-weten tot een spel te maken.
1048

Voor we mensen werden (2018)

In Voor we mensen werden stelt Bart van de Woestijne zich samen met het publiek voor hoe het is om een dier te zijn. Terwijl we naar een paard op het toneel kijken, probeert hij in een reeks opmerkingen, observaties en bedenkingen de woordeloze wereld van het dier te vatten. 
2648

Queertopia

Queertopia is een conversie machine; met welke seksuele voorkeur je er ook ingaat, je komt er queer uit. Want seksuele voorkeur is een keuze. Althans, in de parallelle werkelijkheid die Bart en Luit voor ons schetsen.