Mooni Van Tichel wint De Troffel 2021

De Troffel is de stimuleringsprijs van Festival Cement die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste concept voor een voorstelling, performance of tekst van een beginnend maker.