- 

 

Stichting Cement zoekt toezichthouders

Festival Cement is hét toonaangevende festival voor het ontwikkelen en tonen van jong werk uit Nederland en Vlaanderen. Festival Cement vindt jaarlijks plaats in ’s-Hertogenbosch. Theater-, dans- en performancevoorstellingen spelen op diverse plekken in de (binnen)stad. Publiek en professionals uit heel Nederland en Vlaanderen komen er om belangrijke ontwikkelingen in de podiumkunsten te ontdekken en het nieuwste professionele talent als eerste te zien. 

Cement plaatst jonge pioniers in de podiumkunsten midden in de wereld. In 2023 vindt Festival Cement plaats van 17 t/m 25 maart. Lees meer over de organisatie op www.festivalcement.nl. 

Stichting Cement is als podium en producent van groot belang voor de Nederlandse en Vlaamse talentontwikkeling in de podiumkunsten. Aan het hoofd van de organisatie staan een tweekoppige directie en een Raad van Toezicht. De stichting beschikt over een ANBI-status en wordt meerjarig gesubsidieerd door Gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant en het Fonds Podiumkunsten en mede gefinancierd door private fondsen. 

De Raad van Toezicht van Stichting Cement zoekt ten minste twee nieuwe leden met uiteenlopende kwaliteiten en expertises om de huidige samenstelling aan te vullen. 

Raad van Toezicht leden 
De Raad van Toezicht van Festival Cement streeft naar een evenwichtige opbouw waarbij meerdere professionele disciplines zijn vertegenwoordigd. De nieuwe Raad van Toezicht leden beschikken daarom over ervaring op één of meer van de hieronder genoemde terreinen: 

  • Juridisch
  • Marketing
  • Fondsenwerving
  • Personeel & Organisatie
  • Politiek-bestuurlijk

Festival Cement is geworteld in ’s-Hertogenbosch en wil de stad laten meegenieten van al het jonge podiumtalent dat Nederland en Vlaanderen rijk is. Festival Cement zet daarom de komende jaren in op nauwere verbinding met organisaties en inwoners van ’s-Hertogenbosch. Voor nieuwe Raad van Toezicht leden is een netwerk binnen de stad ’s-Hertogenbosch geen vereiste, maar het wordt wel nadrukkelijk als een pré beschouwd. 

De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar samen in gezamenlijkheid met de directie. Daarnaast is aanwezigheid tijdens het festival zeer gewenst. Het betreft een onbezoldigde functie. 

Met vragen over de functie kun je je richten tot Sebastiaan van Triest, voorzitter van de Raad van Toezicht, via sollicitatie@festivalcement.nl. Sollicitaties (motivatie + CV) kunnen ook op dit e-mail adres worden ingediend. 

Je kunt reageren tot en met 20 november 2022. Na een briefselectie vinden er gesprekken plaats.

Download hier de vacature als pdf