2767

STICHTING CEMENT ZOEKT TOEZICHTHOUDER

Festival Cement is hét toonaangevende festival voor het ontwikkelen en tonen van jong werk uit
Nederland en Vlaanderen. Festival Cement vindt jaarlijks plaats in ’s-Hertogenbosch. Theater-, dans-
en performancevoorstellingen worden gespeeld op diverse plekken in de (binnen)stad. Publiek en
professionals uit heel Nederland en Vlaanderen komen er om belangrijke ontwikkelingen in de
podiumkunsten te ontdekken en het nieuwste professionele talent als eerste te zien.

Stichting Cement is als podium en producent van groot belang voor de Nederlandse en Vlaamse
talentontwikkeling in de podiumkunsten. Aan het hoofd van de organisatie staan een tweekoppige
directie en een Raad van Toezicht. De stichting beschikt over een ANBI-status en wordt meerjarig
gesubsidieerd door de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant en het Fonds
Podiumkunsten en mede gefinancierd door private fondsen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Cement bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de voorzitter.
De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar samen in gezamenlijkheid met de directie. Daarnaast is
aanwezigheid tijdens het festival zeer gewenst. Het betreft een onbezoldigde functie.
De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in haar samenstelling.

Profiel nieuw lid Raad van Toezicht:

  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van relatiebeheer en sponsor- en fondsenwerving,
    bij voorkeur in de culturele sector.
  • Je bent goed in staat om rapportages, budgetten, begrotingen en jaarverslagen te
    beoordelen.
  • Je hebt affiniteit met podiumkunsten en talentontwikkeling.
  • Je hebt bij voorkeur bestuurlijke of toezichthoudende ervaring
  • Je bent onafhankelijk en hebt geen belangenverstrengeling.

Festival Cement is geworteld in ’s-Hertogenbosch en wil de stad laten meegenieten van al het jonge
podiumtalent dat Nederland en Vlaanderen rijk is. Festival Cement zet daarom de komende jaren in
op een nauwere verbinding met organisaties en inwoners van ’s-Hertogenbosch. Voor nieuwe Raad
van Toezicht leden is een netwerk binnen de stad ’s-Hertogenbosch geen vereiste, maar voeling met
de stad wordt wel als een pré beschouwd. Ook als je geen of weinig ervaring hebt op het gebied van
toezicht maar wel enthousiast wordt van een rol als deze nodigen we je van harte uit om te
solliciteren!

Met vragen over de functie kun je je richten tot Clemens Sassen, lid van de Raad van Toezicht, via
sollicitatie@festivalcement.nl. Sollicitaties (motivatie + CV) kunnen ook op dit e-mailadres worden
ingediend.
Je kunt reageren tot en met 12 juni 2024. Na een briefselectie vinden er gesprekken plaats.