Impact
Keer terug naar overzicht

Impact

Binnen het traject Impact&Makerschap onderzoekt Festival Cement samen met makers én publiek wat de impact van het werk van jonge makers op de toeschouwer kan zijn. We doen dit omdat we het belangrijk vinden om een uitspraak te doen over wat kunst bewerkstelligt bij mensen in onze samenleving. Het is ook van belang voor (jonge) kunstenaars in ontwikkeling om via onderzoek inzicht te krijgen in hoe hun werk (collectief) beleefd wordt.J

Jaarlijks selecteren we vijf jonge makers die we binnen een aantal labs ruimte bieden om onderling en met buitenstaanders te spreken over impactvragen.
In samenspraak met publiekswerkers vragen we de makers om een verbeeldingsvorm te ontwikkelen, waarin ze de impact van hun werk op het publiek concreet onderzoeken. Ook stellen we een kijkgroep samen, waarvan de leden na het bezoeken van het werk van de impactmakers persoonlijk geïnterviewd worden over wat hij/zij gezien heeft.

Vanaf 2021 werken we stapsgewijs toe naar een openbaar impactplatform, waar we alle opgedane kennis rondom impact delen en waarop we, met een online woordenboek, op zoek gaan naar nieuwe taal hiervoor.

Het impacttraject wordt mede mogelijk gemaakt door:
BankGiro Loterij Fonds, 2P-regeling Fonds Podiumkunsten en Fontys master kunsteducatie.