ENT: workshop & TALK over diversiteit
Keer terug naar overzicht
Contextprogramma / Het Fundament

ENT: workshop & TALK over diversiteit

Op 26 maart 2022 organiseert Ensemble Nieuwe Theaterwerkers (ENT) haar tweede TALK over inclusie en diversiteit op de theaterscholen.

Deze tweede editie vindt plaats in samenwerking met Festival Cement.
De TALK is een vervolg op de eerste TALK van ENT ‘From head to toe/from toe to head’ in de Paardenkathedraal, waarin we in gesprek gingen met de hoofden en studenten (de heads en de toes) van de theateropleidingen over inclusie en diversiteit.

ENT zet deze fysieke ontmoeting tussen beleid en student voort, op dezelfde kwetsbare manier en waarin écht geluisterd wordt. Om deze ontmoeting een stap verder te laten gaan organiseert ENT dit keer een workshop, met als doel handvatten te creëren om gezamenlijk én los van elkaar in gesprek te kunnen blijven: Working Apart Together.

Het programma bestaat uit twee onderdelen: een workshop en een talkshow.

Workshop 10u - 12u:
De workshop wordt gegeven door workshopleiders van ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid). Studenten, hoofden, artistiek leiders en docenten werken in groepen door elkaar - allen als deelnemer van de workshop. Deze gasten fungeren als vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen en nemen de kennis van de workshop terug naar al hun eigen instituten.
Vanwege beperkte capaciteit is deze workshop alleen voor genodigden.

Talkshow 13u - 15u:
In de Talkshow Working Apart Together gaat Danny Soekarnsingh (ECHO) in gesprek met Devika Partiman en Amira Al Rawi hoe zij hun werkpraktijk het gesprek rondom diversiteit en inclusie vormgeven. Devika Partiman is sociaal activiste en zal vanuit die expertise een bijdrage leveren. Amira Al Rawi is theatermaker die zich richt op maatschappelijke vraagstukken door op persoonlijke verhalen in te zoomen.

De talkshow is voor iedereen toegankelijk en start om 13:00. Voor een kaartje voor de Talkshow klik hier.