BLOK Cement
Keer terug naar overzicht

BLOK Cement

o.l.v. Florian Hellwig

HET VOORSTEL

De wereld is een voorstelling. Wat kunnen we nu aan de wereld voorstellen?

BLOK Cement

BLOK Cement is een ontmoetingsplatform voor makers van diverse kunstvakopleidingen in Nederland en België. De ontmoeting staat dit jaar in het teken van 'het voorstel'. Twee dagen lang gaan de studenten onder leiding van dramaturg Florian Hellwig in gesprek met elkaar, op zoek naar de wereld die achter een voorstel schuilt en hoe je een voorstel in de wereld kan zetten.

BLOK Cement biedt een gevarieerd programma. De studenten gaan agenderen wat ze willen 'voorstellen', hun maakpraktijk onderzoeken en bevragen door met collega's te praten, voorstellen ter discussie te stellen en concreet aan voorstellen te werken. De eerste dag wordt afgesloten door twee voorstellingsbezoeken. Op de tweede dag is maakster Rita Hoofwijk te gast die op dit moment bezig is om 'spreekuren' te organiseren waarin makers in gesprek gaan met artistieke onderzoekers om de wereld rondom het werk dat ze gaan maken te betrekken bij hun project en zowel de input die zij als kunstenaars kunnen gebruiken als de output van het werk te vergroten.

Het voorstel

Onze samenleving wordt steeds narcistischer, de blik is steeds meer naar binnengericht. In een onoverzichtelijke wereld vluchten we in toenemende mate inwaarts en lijden aan een ziekelijk overspannen betrokkenheid op het eigen ik. We verliezen de ander, de anderen en het andere steeds meer uit het oog. De huidige hel zijn niet meer de anderen maar dat zijn we zelf. Het ongeremde individualisme heeft tot een terreur van gelijkheid gevoerd en tot een schijnvrijheid. De mens beschouwt zich als eigen ontwerp, als project en zijn eigen ondernemer maar is in werkelijkheid onderworpen aan de dwingelandij van het neoliberalisme en moet gedwongen consumeren. In de consumptie- en prestatiemaatschappij gaat het om productiviteit en rendement, niet om vrijheid en creativiteit. Hoe reageren de kunstenaars op de uitdagingen die het huidige tijdsgewricht aan ons stelt?

De prestatiemaatschappij probeert elke vorm van dialectiek te negeren om ons met een overtrokken positivisme te verlammen. De tegenkleuren en contrasten worden door het terreur van het gelijk bedreigt. Hoe kunnen we in deze onoverzichtelijk wereld positie kiezen en (tegen)kleur bekennen? Het metamodernisme zoekt bijvoorbeeld naar grote verhalen en een nieuwe waarachtigheid en verbondenheid. De oprechtheid van het metamodernisme botst daarbij met de consumptiedwang van de narcistische prestatiemaatschappij.

Een kunstwerk is een middel om verbinding met de ander en met het onbekende te maken. Een kunstwerk reflecteert idealiter op de wereld, onderzoekt en bevraagt de werkelijkheid en komt met een 'voorstel'. Kunst biedt de mogelijkheid bestaande grenzen op te rekken, de werkelijkheid op te schorten of een alternatieve werkelijkheid te presenteren. Kunst is een praktijk van de uitzonderingen. De kunstenaar oefent zich in het bedenken van een wereld die kan bestaan. Zijn voorstel is wellicht gebaseerd op een afwijkende voorstelling van de wereld. Zijn gedachtes worden tastbaar in het kunstwerk dat hij in de wereld zet. Wat voor voorstellen maken we tegenwoordig, en belangrijker nog, hoe maak je een voorstel? Dus hoe kan de kunstenaar een voorstel maken dat niet daarop gericht is zijn eigen ik te voeden maar om de wereld daadwerkelijk iets te bieden.

Florian Hellwig is freelance dramaturg, o.a. voor URLAND, programmamaker en docent Dramaturgie, Theatergeschiedenis en Cultuurgeschiedenis aan de Academie voor Theater en Dans Amsterdam en de HKU.

Rita Hoofwijk studeerde in 2016 af aan Toneelacademie Maastricht. Met haar afstudeerscriptie ‘Verwondering verkennen’ won ze de scriptieprijs van de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd. 

Aanmelden

BLOK Cement vindt plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 maart.
 

Foto: William van der Voort