Manifest van een Maker

Manifest van een Maker

Michiel Deprez

De jubileumeditie van Festival Cement staat in het teken van het manifest. Dagelijks presenteert een maker, dramaturg, recensent of toeschouwer een pamflet om met elkaar in dialoog te gaan over tendensen en ontwikkelingen in de podiumkunsten. Vandaag presenteert Michiel Deprez zijn Manifest van een Maker:

MANIFEST VAN EEN MAKER

1. We hebben het over werk, gedoe en manifest.
2. Gedoe maakt werk mogelijk.
3. Manifest is geen verantwoording maar een kleine denkoefening.
4. Werk is een doel en een middel.
5. Het geheel gedoe/manifest/werk is een spel.
6. Het spel vergeten we al spelend.
7. Hoe beter we spelen hoe minder we het spel kennen als zijnde spel.
8. Zonder spel ben je niemand en heb je niets te doen.
9. Het spel brengt gedoe met zich mee, zie 5.
10. Gedoe vermijden leidt tot niet spelen en niemand zijn.
11. Iemand zijn brengt gedoe met zich mee, zie 5, 9, 10.
12. Spelen is een doel en een middel.
13. Werk wordt kunst als er liefde in zit voor jezelf, de ander en de wereld.
14. Gedoe is lastig, maar last is relatief*.
15. Iets zeggen is moeilijk.
16. Al spelend dwalen we af.
17. In ons afdwalen raken we verward.
18. Onze verwarring is een doel en een middel.
19. Door verwarring van de gedachten krijgt het ondenkbare een kans.
20. Een kansspel hangt af van externe factoren.
21. Externe factoren hangen op hun beurt af van kosmische processen.
22. Kosmische processen zijn ondenkbaar.
23. Wat ondenkbaar is moet herleid worden tot iets denkbaar**.
24. Herleiden is geen begrijpen maar een kleine denkoefening.
25. Denkoefening 1 is manifesteren, denkoefening 2 is herleiden.
26. Denkoefening 3 is vrij.
27. De vrije oefening is speels.
28. Al spelend dwalen we af.

** Als we het hebben over “relatief” dan bedoelen we afhankelijk van iemand. Daar iemand
gedoe en last meebrengt, of zelfs in zich draagt, is 14 misschien overbodig.
** Iets denkbaar zoals bijvoorbeeld het woord “ondenkbaar”.