La Loba - Four Manifesto's

La Loba - Four Manifesto's

(ENGLISH BELOW)

Hélène Vrijdag en Timo Tembuyser gaan vandaag niet in première met ‘La Loba’, een opera- en oerduet voor de herrijzenis van man en vrouw. Vanuit hun huis zijn ze nog steeds op zoek naar een nieuwe mythe. Vanaf vandaag zullen hier, de komende dagen, vier kleine manifesten verschijnen.

Op elk van de vier geplande voorstellingsdagen komt op het uur waarop ze zouden spelen telkens een .pdf online — soms begeleid door een .mp3. In deze ongeplande stilstand bevragen ze op vier manieren hun eigen onderzoek naar ‘de universele stem’.

---------------------------

Hélène Vrijdag and Timo Tembuyser are not premiering La Loba today, an opera duet and primal duet for the reawakening of man and woman. From their home, they keep searching for a new myth. As of today, and for the next few days, four small manifests will appear here.

On each of the planned performance dates, on the hour they would have would played, a .pdf — sometimes accompanied by an .mp3 — will come online. In this unplanned downtime, they question their own research for the universal voice in four ways.

1. MANIFESTING SILENCE

Vandaag, op dag één, dalen Hélène en Timo af naar de innerlijke stem. Het eerste manifest kreeg de titel MANIFESTING SILENCE (language no problem).

Download manifest 1 hier > 

Today, on day one, Hélène and Timo descend to the inner voice. Their first manifest is entitled MANIFESTING SILENCE (language no problem).

Click here to download Manifesto 1 >
 2. MANIFESTING UNITY

Vandaag, op dag twee, schrijft Timo een brief over het veruiterlijken van de innerlijke stem. Over de dialoog met de ander en de buitenwereld. Dit tweede manifest kreeg de titel MANIFESTING UNITY (language no problem).

Download manifest 2 hier > 

Today, on day two, Timo wrote a letter about the ‘outing’ of the inner voice. About the dialogue with the other and with the outside world. This second manifesto is entitled MANIFESTING UNITY (language no problem).

Click here to download manifesto 2 > 
 


3. MANIFESTING NAKEDNESS

Vandaag, op dag drie, schrijft Hélène een brief over de opera-zangstem - over de genderrollen en archetypes gekoppeld aan de stem op een voetstuk. Dit derde manifest kreeg de titel MANIFESTING NAKEDNESS (language no problem).

Download manifest 3 hier > 

Today, on day three, Hélène writes a letter about the operatic singing voice - about the gender roles and archetypes linked to the voice on a pedestal. This third manifesto is entitled MANIFESTING NAKEDNESS (language no problem).

Click here to download manifesto 3 >
 

4. MANIFESTING THEATRE

Vandaag, op dag vier, de laatste dag, pleiten Timo en Hélène voor de stem van theater en kunst in tijden waar het gemis ervan gevoeld wordt. Het laatste manifest kreeg als titel MANIFESTING THEATRE. Ze branden een takje witte salie. Ze sluiten af. Zingen een lied.

Download manifest 4 hier > 

Today, on day four, the last day, Timo and Hélène plead for the voice of theatre and art in times where its absence is felt. Their last manifest is entitled MANIFESTING THEATRE. They burn a bit of white sage. They close. They sing.

Click here to download manifesto 4 >