2910

Huilen mag

Na een meerjarige toekenning van het Fonds Podiumkunsten, ontving Festival Cement vandaag slecht nieuws van de Provincie Noord-Brabant. Ondanks een positieve beoordeling door de adviescommissie, besloot de provincie om Festival Cement geen budget toe te kennen vanwege een groot tekort hieraan binnen de subsidieregeling Professionele Kunsten.

 Met het wegvallen van een provinciale bijdrage voldoet Festival Cement niet aan het 'matchingscriterium' van het Fonds Podiumkunsten en komt ook de landelijke, meerjarige subsidie die zij ontvangt in gevaar. En daarmee het bestaan van het festival.

Met het wegvallen van Festival Cement, zou hét podium voor nieuwe talenten in de podiumkunsten verdwijnen. Dit is niet alleen slecht nieuws voor Festival Cement, maar vooral voor alle jonge makers die door het festival gepresenteerd, gesteund en begeleid worden.

Ontwikkelinstelling PLAN Brabant kreeg gisteren nog te horen dat zij vierjarige subsidie krijgt van de overheid als onderdeel van de landelijke culturele basisinfrastructuur. Festival Cement is in dit netwerk een essentiële schakel als podium, producent en begeleider.   

Zeker na het zorgvuldige en positieve advies van het FPK, slaat de adviestekst van de provincie ons lam. Deze tekst geeft weliswaar een positief advies, maar bevat onjuistheden en is op diverse punten in strijd met de lovende woorden van het FPK.

In de algemene inleiding van het provinciale totaaladvies zegt de voorzitter van de adviescommissie: “Omdat de gemiddelde kwaliteit van de aanvragen hoog is en laat zien dat het aanbod van professionele kunsten in Noord-Brabant gevarieerd is, dringt de adviescommissie er bij Gedeputeerde Staten op aan om waar mogelijk het beschikbare budget te verhogen om meer positief beoordeelde aanvragen te kunnen honoreren.’'

Deze woorden onderschrijven we en we betreuren het dat de Gedeputeerde Staten hier nog geen gehoor aan hebben gegeven. Niet alleen wij zijn de dupe van een schrijnend tekort aan middelen, maar vele makers en instellingen met ons, zoals eerder aan ons verbonden makers als House of Nouws, The100Hands en Katja Heitmann.

We beraden ons op onze reactie richting de provincie. Mocht je je steun willen betuigen, deel dit bericht dan binnen je netwerk met daarbij je eigen noodkreet of hartenwens voor Festival Cement. Dat helpt ons in onze verdere stappen.
 

Update 10 juli: (Oud) Cement makers Zephyr Brüggen (regisseur) en Menzo Kircz (theatermaker) schreven op eigen initiatief een oproep aan de leden van de Gedeputeerde Staten om Festival Cement te behouden.

Het zou geweldig zijn als je je steun wil betuigen door de brief te ondertekenen. Je hoeft echt geen maker of professional in de podiumkunsten te zijn, we horen juist ook heel graag van ons lieve publiek dat/waarom Festival Cement niet mag verdwijnen.

Je kunt de oproep ondertekenen tot en met zondag 14 juli.

Laat je horen voor Festival Cement