Geef voor de makers van Cement

Geef voor de makers van Cement

We zijn blij dat we, na het vervallen van het reguliere festival, onze makers toch een soort van podium kunnen bieden met de online editie. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook financieel kunnen de makers nog wel een financieel steuntje in de rug gebruiken, nu zij plots speelbeurten - en daarmee inkomsten - zien wegvallen. Kan jij een paar euro missen? Help jij de makers deze crisis door?

Geven kan via deze link