Pleasant Island: een reis naar het eilandje Nauru door verleden en heden

Silke Huysmans & Hannes Dereere