EEN DONATIE DOEN?

Doe het! Doneer aan Festival Cement en steun talent!

Door jouw gift bieden we kansen aan jonge theater- en dansmakers.

Doneren aan Festival Cement is bovendien financieel aantrekkelijk door de nieuwe Geefwet. De wet maakt giften aan culturele instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor 125% aftrekbaar. Het voordeel betreft giften tot €5.000.

Hoe werkt het? Stel, je doneert €500. Dat vermenigvuldig je met de multiplier 1,25. Je profiteert in dat geval van €625 belastingaftrek. 

De Geefwet is in ieder geval tot en met 2017 van kracht.

WIJ ZIJN JE HEEL ERG DANKBAAR VOOR JE STEUN!
Doneren

ANBI GEGEVENS

Stichtingnaam: Festival CEMENT
KvK-nummer: 1712 2995
IBAN: NL41 TRIO 0197 6926 72
BIC/Swift: TRIONL2U
BTW nummer: NL8088.72.941.B.01
Adresgegevens: Sint Josephstraat 18, 5211 NJ te 's-Hertogenbosch

Doelstelling
Het tot stand brengen en organiseren van een multidisciplinair kunstenfestival en daaruit voortkomende projecten, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van het theater- en dansklimaat in Zuid-Nederland en het stimuleren en ontwikkelen van aankomend talent binnen verschillende kunstvormen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 

Bestuur
Sebastiaan van Triest (voorzitter), Herma Tuunter, Wilbert van Herwijnen, Joop Kuyvenhoven & Renate Rijken.

Verantwoording
Beleidsplan 2017-2020 | Bestuursverslag 2016 | Jaarrekening 2016