Impact

Impact

Binnen het traject Impact&Makerschap onderzoekt Festival Cement samen met makers én publiek wat de impact van het werk van jonge makers op de toeschouwer kan zijn. We doen dit omdat we het belangrijk vinden om een uitspraak te doen over wat kunst bewerkstelligt bij mensen in onze samenleving. Het is ook van belang voor (jonge) kunstenaars in ontwikkeling om via onderzoek inzicht te krijgen in hoe hun werk (collectief) beleefd wordt.

Binnen het Impact&Makerschap traject selecteren we jaarlijks vijf jonge makers die we binnen een aantal labs ruimte bieden om onderling en met buitenstaanders te spreken over impactvragen.
In samenspraak met publiekswerkers vragen we de makers om een verbeeldingsvorm te ontwikkelen, waarin ze de impact van hun werk op het publiek concreet onderzoeken. Ook stellen we een kijkgroep samen, waarvan de leden na het bezoeken van het werk van de impactmakers persoonlijk geïnterviewd worden over wat hij/zij gezien hebben.

Vanaf 2021 werken we stapsgewijs toe naar een openbaar impactplatform, waar we alle opgedane kennis rondom impact delen en waarop we, met een online woordenboek, op zoek gaan naar nieuwe taal hiervoor.

Het woordenboek en de mogelijkheid om een woord aan te leveren, vind je hieronder.

Het impacttraject wordt mede mogelijk gemaakt door: BankGiro Loterij Fonds, 2P-regeling Fonds Podiumkunsten en Fontys master kunsteducatie.

Online woordenboek

Festival Cement zoekt naar woorden.
Kun jij jouw theaterbeleving in woorden vertalen? Welk woord zou jij kiezen om te omschrijven wat een voorstelling met je deed?

Gezamenlijk zoeken we naar een nieuwe taal. Met jouw hulp stellen we een impact woordenboek samen. Welk bestaand, zelfbedacht of ondergestoft woord mag volgens jou niet ontbreken als we praten over wat theater teweegbrengt?

Hieronder vind een een deel van de aangeleverde woorden. Wil je zelf een woord bijdragen? Scroll dan nog iets verder door!

Aha

Een moment waarop ik een Aha ervaarde. Waarop ik een inzicht kreeg. Het was heel magisch maar ik zag dat ik er aan mee kon doen.

Behoren

Dat doet goede kunst volgens mij altijd wel, het gevoel geven van: Daar wil ik onderdeel van zijn, daar wil ik bij zijn of daar wil ik mee geassocieerd worden, of dat hoort bij mij.

Dat wat achter blijft

In mijn fantasie is impact iets wat achter blijft na het zien van een kunstwerk of van het hebben van een ervaring. (Dat hoeft niet alleen in kunst context te zijn) Dat wat achterblijft dat is voor iedereen anders en is transformatief. Dat kan iets anders worden doordat mensen erover vertellen of het met zich mee dragen wordt het iets op zichzelf staand en brengt het iets anders teweeg.

Golven

Bij een popconcert zie je de impact van een kunstervaring het beste, je ziet hoe het golft door de ruimte. Die ervaring van hoe je daardoor wordt meegenomen of je nu wil of niet, dat kan theater ook doen. Ook in hele kleine zaaltjes, ook met heel weinig mensen.

Hyperpersoonlijk

lk moet buiten het residu blijven. Het moet hyperpersoonlijk blijven. En dat is hartstikke onhandig want er valt dus heel weinig aan te meten want dat is super subjectief.

LICHT GEVEN

Impact : Ik geef hier licht van

Magie

Iets wat je jezelf niet had kunnen voorstellen, iets dat niet in je eigen hoofd gebeurd.

Vindingrijk

Het betekent van niets iets maken, samen spelen, een nieuwe wereld creëren. Poëzie ervaren aan tafel.

Lever hier je woord aan